Sídlo a poštová adresa

  • AGRARTREND, s.r.o.
  • Terézie Vansovej 5178/4
  • SK - 940 01 Nové Zámky
  • IČO: 44 645 040
  • DIČ: 202 277 8758

Prevádzka a sklad

  • Komárňanská cesta 10844
  • SK - 940 01 Nové Zámky
  • Technik: Peter Horváth
  • Mobil: +421 917 386 045
  • E-mail: ph@agrartrend.eu

Konateľ spoločnosti

Kde nás nájdete

">