Firma AGRARTREND, spol. s r.o. so sídlom v Nových Zámkoch sa venuje predaju a servisu poľnohospodárskej techniky pre prvovýrobcov v radoch rastlinnej aj živočíšnej výroby, rovnako ponúkaný sortiment vhodne dopĺňa aj potreby a trendy komunálnej sféry.

Začiatky predaja značky GERINGHOFF siahajú do roku 1999, keď konateľ Ing. Tomáš Harcsa získal zastúpenie výrobcu pre SR. Táto spolupráca v nezmenenej podobe s predajnými partnermi naprieč celou krajinou trvá dodnes.

Zmienený sortiment bol v roku 2009 rozšírený o dopravnú techniku – prívesy a návesy WTC a ako pokračovanie a rozšírenie spolupráce s poľnohospod. podnikmi bola spoločnosť AGRARTREND zaradená v roku 2010 do predajnej siete značky JCB Agriculture.

V roku 2013 získala firma AGRARTREND, spol. s r.o. certifikát registra solventných firiem.

 • Agrartrend.eu - Predaj poľnohospodárskych strojov
 • Agrartrend.eu - Predaj poľnohospodárskych strojov
 • Agrartrend.eu - Predaj poľnohospodárskych strojov
 • Agrartrend.eu - Predaj poľnohospodárskych strojov
 • Agrartrend.eu - Predaj poľnohospodárskych strojov
 • Agrartrend.eu - Predaj poľnohospodárskych strojov
 • Agrartrend.eu - Predaj poľnohospodárskych strojov
 • Agrartrend.eu - Predaj poľnohospodárskych strojov
 • Agrartrend.eu - Predaj poľnohospodárskych strojov
 • Agrartrend.eu - Predaj poľnohospodárskych strojov
 • Agrartrend.eu - Predaj poľnohospodárskych strojov