Zunhammer - líder v inováciách a aplikáci hnojovice

Spoločnosť Zunhammer sa špecializuje na vývoj a výrobu strojov pre aplikáciu hnojovice už viac ako 60 rokov. Od roku 1972 spoločnosť Zunhammer používa technológiu polyesterových nádrží vystužených sklenenými vláknami. To prinieslo obrovskú úsporu hmotnosti pri rovnakej stabilite a optimálnych podmienkach vyprázdňovania. Ochranou životného prostredia sa nakladanie s hnojovicou stalo náročnou technikou. V súčasnej dobe sa hnojovica aplikuje rozdeľovačmi s vlečnými hadicami, s vodiacimi pätkami, kultivátormi s aplikáciou hnojovice alebo kotúčovými injektormi za priebežnej analýzy obsahu systémom VAN-Control.

Profesionálne riešenia pre malé farmy i veľké podniky

Profesionálne riešenia pre malé farmy i veľké podniky

Spoločnosť Zunhammer sa stala lídrom medzi výrobcami aplikačných cisterien a aplikátorov a vlastní niekoľko desiatok patentov na technické riešenia vrátane elektronických komponentov precízneho poľnohospodárstva. Spoločnosť Zunhammer získala na výstave Agritechnica 2011 striebornú medailu za dokonalú elektronickú interakciu medzi traktorom a prívesom pomocou technológie ISO-BUS, v roku 2015 tiež striebornú medailu za tanker Ultra-Light označený aj ako Stroj roka 2016. Produkty spoločnosti Zunhammer ponúkajú profesionálne riešenia pre malé farmy a zároveň pre veľké podniky, tiež spoločnosti v oblasti služieb aplikácie hnojív, postrekov a hnojovice.

VAN-Control 2.0  - vždy viete čo aplikujete

VAN-Control 2.0 - vždy viete čo aplikujete

Vedieť, čo je vo vnútri! S novou čerpacou stanicou Van Control vždy viete presne, aké výživné látky ste práve natankovali. Toto môže byť váš prvý krok pre ekonomickejšie hnojenie tekutým hnojom z hľadiska presného poľnohospodárstva. Táto prečerpávacia stanica vám poskytne prehľad o správe vašich živín prostredníctvom výstupu z tlačiarne alebo v digitálnej forme. Okrem toho môže byť táto čerpacia stanica vašou novou databázou, pokiaľ ide o presnú bilanciu hnojovice. Zistené namerané hodnoty sú uznané a zodpovedajú požiadavkám novej vyhlášky o hnojivách.